Kesusastraan Bali ( melajah bahasa bali )


Kesusastraan tutur inggih punika karya sastra sane sampun weten ring sajeroning para janane duk purwa kala sadurung wenten sasuratan. Kasusastraan wenten tetelu :

1. Satwa-satwa

2. Gending-gending

3. Paribasa

– Satwa : i siap selem, ilutung, icubling, pan balang tamak, ituung kuning , miwah sane lianan.

– Gending-gending : gending rare ( meong-meong, icodet, ), sekar alit ( pupuh sinom, pupuh pucung, msl )

– Paribasa : sesonggan, sesenggakan, wewangsalan, sloka, peparikan, bladbadan, sesawangan, cecangkitan, lan raos sane ngempelin.

Conto paribasa :

A. Sesonggan

a. Abias pasih : nenten keni antuk ngewilangin

b. Awak baduda nagih madain garuda : awak lacur de nagih madain nak sugih.

c. Bedug pengorengan : tusing ngidang ngeleg

d. Bengkung tur sigug : jadma kaliwat bengkung tur sigug tusing ngidang ngajahin

e. Dawa papahe liu slepane : dawa tuuhe liu ane kepanggihin

f. Siap mati layah masebun di jinenge : sekadi anake magenah ring nak sugih, sakewanten ipun sengsara

g. Joh apine teken gulinge : diastun ipun majohan yan sampun pada cumpu, kasuen-suen pacang ketemu

h. Sau kerep dungki langah : sekadi anak makarya polih upah, telas prejani, tan wenten sisan ipun

i. Prau abesik kemudi dadua : wenten perusahaan siki, dados buruh irika, nanging madue kepala kekalih

j. Ada mas slakane tanpa guna : sekadi anak sane polih barang anyar, barang sane kuna / let tan karunguang

k. Nangkebin barong somi : nakut-nakuting timpal sane aeng-aeng , kasujatiane tan wenten napi

l. Anyar-anyar be bangkuk : sekadi anake ngewangun ipun anteng, duruh wenten asasih sampun waneh

m. Berag-beragan jaran sumba ikutne kenjir : satiwas-tiwas anak kecap sugih , tangkep ipun sekadi anak begag ( sombong )

B. Sesenggakan

Sesenggakan punika wit sakin kruna ” senggak ” kadwipurwayang dados ” sesenggak ” polih pangiring ” an ” dados ” sesenggakan “.
Sesenggakan puniki, pinaka paribasa sane kanggen ritatkala wenten acara pabligbagan, minakadi bebangyolan lan sane lianan.

Conto :

a. Sekadi benange, kadung sube maceleban : sekadi anake sane kadung ngambil pekaryan nyalah-nyalah yening ipun makarya nenten dados puput

b. Buka gowake ngadanin ibane : sekadi anak corah sane nuturang kacorahan padidi

c. Buka bantene masorohan : sane madue perusahaan , sane magae wantah penyaman ipun

d. Buka makpak tebune ampasne kutang : sekadi anak luh dibajangne sayangange, disubane tua alianga madu / tan karunguang

e. Buka payane disisi maukir, ditengahne masumbe : sekadi anak matiosan laksana teken munyine

f. Buka ngae bajune, kasikutang keraga : saos sane katiba ring anak lian patut imbayang ring dewek padidi.

g. Buka katake matindik salah genah : sekadi anake ngangge pepayasan tan nganutin dewek ipun.

h. Buka kesumba jawane ngamahin : anake kereng madaar nanging males magae

i. Buka sumangahe ngugut kanti mati : anake sane nganutin manah ipun, yadiastun ipun padem

j. Buka naar kerupuke gedenan kroakan : liunan munyi sakewantem tan wenten napi lan tanpa bukti

k. Buke pecehe ngentuk-ngentukin peliat : parilaksanane setata ngentukin anak lianan

l. Buka ngenjekin ikut cicing mebalik nyegut : anak sane tuturin mebalik anak nuturin tuturine.

C. Wewangsalan

Wewangsalan punika kawangun antuk kalih lengkara

a. Gonde, godeg bakat kukur : gobe jegeg baan pupur

b. Timpas puntul pengiris pungak : mimpas nguntul mirib nyak

c. Ngalih bawang bakat mesui : malih ruang bakat gusti

d. Ngaba gabus misi granit : gobe bagus kereng ngelamit

e. Cecek poleng tumisi bengil : desek nyelengeng mare gisi nengil

f. Bambang dadua cen ceburin : bajang dadua cen anggurin

g. Gedenang padange teken gondane : gedenan tandang teken gobane

h. Nyekjek padang pesu lindung : betek basang pesu kidung

i. Eber-eber ilih : mabeger ban nyilih

j. Kapal api kapal boyongan : pacang napi tiang oyongang

lihat juga Cecangkitan, raos ngempelin lan sesawangan

Sapunika kasusastraan bali yan wenten kirang utawi iwang tiang nunas ampura. Sane lianan kaposting lian postingan ring blog niki . Suksma

Iklan

36 Tanggapan to “Kesusastraan Bali ( melajah bahasa bali )”

 1. Cecangkitan, raos ngempelin lan sesawangan « Ketut Supeksa 'S Blog Says:

  […] Bulan tumanggal : wimba ngurarit kadi bulan tumanggal 6. Tiing metung : betekan bis tiing metung. kasusastraan bali 0.000000 0.000000 Categories: Uncategorized SukaBe the first to like this post. Komentar […]

  • Sri Handayani Says:

   saya ucapkan trimaksih kepada MBAH SUKRO,yang sudah membantu ke susahan saya dengan memberi kan nomor goip ke pada saya.
   saya sangat bersukur sekali karana nomor yang di berikan 4d itu tembus 100%.
   berkat semua itu saya sudah lunasi hutang2 saya sebanyak 150 juta di BANK BRI.
   dan saya sudah buka usaha berkat menang nomor togel yang di berikan sama MBAH SUKRO….

   -JIKA ANDA SERING KALAH DALAM BERMAIN TOGEL…

   1. Di Lilit Hutang
   2. Selalu kalah Dalam Bermain Togel
   3. Barang berharga Anda udah Habis Buat Judi Togel
   4. Anda Udah ke mana-mana tapi tidak menghasilkan Solusi yang tepat.
   HUB MBAH SUKRO DI NO:0853_3000_1769.
   .angka goip yang di berikan MBAH SUKRO.tidak perlu diragukan lagi.saya jamin 100% tembus.soalx saya sudah pernah membuktikan 3x ber turut2 menang.

 2. facebook layouts Says:

  thnx bro

  • supeksa Says:

   ur welcome bro
   thanks kunjungannya

   @ all yg dah lhat artikel ini ; ngiring ajegang BALI, sane sujati . suksma 🙂

   • gangga Says:

    ngiring ajegang bahasa baline…

 3. Pharmd758 Says:

  Hello! interesting site!

 4. Mahardika Says:

  makasi bli!
  postingannya sangat membantu

  • supeksa Says:

   ia sama2 🙂

   • ApriAdnyana Says:

    tq gen bro ngai web kene ade baan gae jumah

   • ApriAdnyana Says:

    ade cecimpedan bli ???

 5. ApriAdnyana Says:

  dije ngoyong bli??? yg di denpasar gatsu timur gg subali

  • supeksa Says:

   ok makasi mewali. met ngae tugas n smoga enggal selesai tugase. yg ngoyong di tabanan . dsa abiantuung kec kdiri . tpi alsi uli buleleng.. di gatsu ?? taen lewat hehe

   • ApriAdnyana Says:

    patuh asli buleleng

   • supeksa Says:

    @ apri adnyana :buleleng dije.? cang desa pedawa. yan cecimpedan sebenarne ade tapi engsap ngejang buku catetan bahasa bali ,makana tonden ke tulisssssss 🙂

 6. ApriAdnyana Says:

  oh keto bli cang uling buleleng desa busung
  biu

 7. ApriAdnyana Says:

  bli tuni ada gempa kwkwkwkw keras sajan

  • supeksa Says:

   ao puk, gempa tuni lumayan menakutkan. ditu engken keadaane ? sing ade engken ?

 8. reika Says:

  bliiii……isi dunk tentang analisis cerpen bali n cra” mnulis puisi yg bner…..

  d blz yaw..

  • supeksa Says:

   ok, nanti aq cari referensinya dan ko posting secepatnya.

 9. dewik Says:

  adi ink ade arti blabadanne,,, hehehe

  • Ketut Supeksa Says:

   ne link beladbadan. klik ne https://supeksa.wordpress.com/2011/09/27/beladbadan-lan-basa-basita/ .

 10. yulia Says:

  adi ten wenten kesusastraan umumne beli,,,,,,,, tyang yulia anak ikip pgri bali denpasar, jurusan bhs daerah….
  ngiring ngajegang budaya bali

  • Ketut Supeksa Says:

   Durung sempet tiang memposting, salam kenal tiang supeksa, anak ikip saraswati tabanan jurusan biologi, ngiring sarang2 ajegang budaya bali

 11. mithayunartha Says:

  apa bedanya sesongan dengan sesenggakan ?
  trimakasih

  • Ketut Supeksa Says:

   1. Sesonggan
   Sesonggan, malarapan antuk tetujon miwah dagingnyané, sumaih pisan ring sesenggakan, miwah ring sloka, inggih punika sering kanggén nyindir, sakéwanten wangun sesonggan wénten sané kamedalang jangkep, madaging katerangannyané. Taler, wénten sané nénten jangkep, santukan katerangannyané sampun kauningin. Wangun sesonggan nénten nganggén kruna buka sakadi ketah ring sesenggakan, miwah nénten nganggén kruna buka slokané sakadi wangun slokané.

   2. Sesenggakan
   Wangun lengkara sesenggakan setata kariinin antuk kruna buka, taler nganggén wangun sampiran tur kalanturang antuk wangun katerangannyané sané kaanggén paimbangan, ping untat wau suksmannyané. Ring asapunapiné, yéning gumanti suksmannyané sampun sinah pisan, nénten malih madaging suksmannyané.

 12. Sapna Dewi Says:

  pupuhnya mana bli…????????

  • Sapna Dewi Says:

   tolong bli isi’in pupuhnya, penting bgt..!!!!!!!!!!

 13. dayu feby Says:

  tugasnya dayu nanyain Bagan-bagan kesusastraan bali..
  ini termasuk kan?

  • Ketut Supeksa Says:

   Termasuk

 14. Domingo Says:

  In addition, because the image is so much more compelling, it’s gets so much more visibility. Free blog headers are in abundance to be found all over the Internet.

 15. afifah Says:

  biu udak biu batu, suba bedak….?????

  • Ketut Supeksa Says:

   enduk bayu, hehehe

 16. Randayuni Says:

  saya ucapkan trimaksih kepada MBAH SUKRO,yang sudah membantu ke susahan saya dengan memberi kan nomor goip ke pada saya.
  saya sangat bersukur sekali karana nomor yang di berikan 4d itu tembus 100%.
  berkat semua itu saya sudah lunasi hutang2 saya sebanyak 150 juta di BANK BRI.
  dan saya sudah buka usaha berkat menang nomor togel yang di berikan sama MBAH SUKRO….

  -JIKA ANDA SERING KALAH DALAM BERMAIN TOGEL…

  1. Di Lilit Hutang
  2. Selalu kalah Dalam Bermain Togel
  3. Barang berharga Anda udah Habis Buat Judi Togel
  4. Anda Udah ke mana-mana tapi tidak menghasilkan Solusi yang tepat.
  HUB MBAH SUKRO DI NO:0853_3000_1769.
  .angka goip yang di berikan MBAH SUKRO.tidak perlu diragukan lagi.saya jamin 100% tembus.soalx saya sudah pernah membuktikan 3x ber turut2 menang.

 17. Angka Toto Says:

  saya ucapkan trimaksih kepada MBAH SUKRO,yang sudah membantu ke susahan saya dengan memberi kan nomor goip ke pada saya.
  saya sangat bersukur sekali karana nomor yang di berikan 4d itu tembus 100%.
  berkat semua itu saya sudah lunasi hutang2 saya sebanyak 150 juta di BANK BRI.
  dan saya sudah buka usaha berkat menang nomor togel yang di berikan sama MBAH SUKRO….

  -JIKA ANDA SERING KALAH DALAM BERMAIN TOGEL…

  1. Di Lilit Hutang
  2. Selalu kalah Dalam Bermain Togel
  3. Barang berharga Anda udah Habis Buat Judi Togel
  4. Anda Udah ke mana-mana tapi tidak menghasilkan Solusi yang tepat.
  HUB MBAH SUKRO DI NO:0853_3000_1769.
  .angka goip yang di berikan MBAH SUKRO.tidak perlu diragukan lagi.saya jamin 100% tembus.soalx saya sudah pernah membuktikan 3x ber turut2 menang.

 18. darma wicaksana Says:

  can you speak english???

  • Ketut Supeksa Says:

   just a litle


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: